Blogit

Osakeluettelo merkintä huoneisto kaupassa

Kun osake vaihtaa omistajaa huoneistokaupan yhteydessä, tulee isännöitsijälle toimittaa tietyt asiakirjat, jotta osakeluettelomerkintä voidaan tehdä asian mukaisesti.

Yleisimmät asiakirjat mitä tulee toimittaa isännöitsijälle ovat kopiot kauppakirjasta, osakekirjasta siirtomerkintöineen sekä varainsiirtoveroilmoitus. Jos huoneistokauppa on tehty ilman kiinteistönvälittäjää, tulee varainsiirtoveroilmoitukseen hakea verotoimistosta leima, joka todentaa varainsiirtoveron maksetuksi.

Jos myyjänä on kuolinpesä, tulee edellä mainituiden asiakirjojen lisäksi toimittaa maistraatin vahvistama perukirja kokonaisuudessaan tai perunkirjan lisäksi vainajan katkeamattoman sukuselvityksen. Tällä voidaan varmistaa, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat olleet myymässä osaketta.

Kun isännöitsijä on saanut nämä asiakirjat haltuunsa, eikä niissä ole mitään huomautettavaa, voidaan tehdä osakeluettelomerkintä.